Hvem er vi?

Rada er norrønt for å gi råd/rådføre.

Videre er navnet inkludert i våre kjerneverdier:
R – Ryddig
A – Aktiv
D – Dynamisk
A – Ansvarlig

Vi er en rådgiver som samarbeider med mange av de mest innflytelsesrike bedriftene og institusjonene nasjonalt. Våre kunder utgjør en betydelig andel av de mest fremtredende aktørene innen norsk næringsliv, spesielt innen sektorene olje og gass, bygg og anlegg, energiselskaper, drilling, seismikk, industri og shipping. Det er derfor svært avgjørende for oss at vi er ryddig i våre handlinger og fremtreden. Vi er problemløsere som søker fremragende resultater.

Vi er derfor avhengig av en aktiv ledelse og aktive ansatte. Vi har derfor ulike ordninger som bygger opp under dette verdigrunnlaget.

Vi er intellektuelt nysgjerrige og har sterkt fokus på samarbeid. Vi foretrekker raske og effektive beslutningsprosesser. Hos oss skal alle bli hørt og kunne komme med sine betraktninger. På bakgrunn av dette må vi ha en dynamisk tilnærming til våre kunder og ansatte. Vi er mange ansatte som har ulike preferanser og befinner seg på et ulikt stadium i livet, og dermed må vi som ansvarlig arbeidsgiver vise dynamikk for hver enkelt ansatt hos oss.

Vi vurderer enkeltpersoner på bakgrunn av kompetanse, personlige egenskaper, erfaring og prestasjoner. Vi skal være ansvarlig i det vi foretar oss hver eneste dag gjennom vårt arbeidsforhold til Rada.

I sum skal vi sammen skape merverdi for våre kunder, men også selv føle at vår egenverdi som ansatt, medmenneske og kollega øker. Velkommen til Rada.