Hva tror vi på?

Vi ønsker å synliggjøre våre tanker og ideer rundt vår virksomhet, les våre punkter under og se om det er sammenfallende med dine egne tanker.

1. Sette kundens interesser foran våre egne
Dette betyr at vi leverer resultater av høyere verdi enn forventet. Vi skal gjennom vårt bidrag skape merverdi for kundene våre.

2. Ha en profesjonell holdning
Sørge for absolutt integritet. Ha respekt for lokal skikk og bruk så lenge dette ikke går på bekostning av vår egen integritet. Våre ansatte skal ha høy og god moral og etikk. Krav om plettfri vandelsattest.

3. Sørge for konfidensiell behandling av kundens informasjon
Sensitiv informasjon forblir hos oss. Vi fremmer ikke vårt eget arbeid. Vi fokuserer på at våre kunder skal lykkes
og gjennom det vise at vår kompetanse var medvirkende til kundens suksess.

4. Opptre med faglig integritet og kvalitet
Våre ansatte er og skal være opptatt av faglig stolthet og integritet og levere kvalitet i henhold til dette. Derfor bruker vi mye ressurser på å utvikle våre ansatte gjennom omfattende kursing og kompetansefond. Vi jobber ut ifra de bransjenormative kvalitetskrav hver dag.

5. Bidra med det aller beste fra firmaets side til hver enkelt kunde
Vi har fokus på å bruke riktig kompetanse på riktig sted til rett tid. Våre kunder og ansatte skal føle harmoni og balanse mellom oppgaver og kunnskaper. Det er viktig for oss å treffe på denne matchen.

6. Vi tror på den kraften vi har i egenskap at vi er godt utdannet, erfaring fra næringen og omfattende nettverk.
Vi opprettholder konsekvent høy standard på tjenester og ansatte slik at vi alltid kan sette sammen optimale team basert på våre kunnskaper om kunden – og markedets behov. Vi kjenner næringen gjennom mange års arbeid.

7. Vi tror på teamstruktur og samarbeid
Vi kommer frem til bedre løsninger gjennom teamarbeid enn enkeltvis. Slik blir det ingen som konkurrer mot hverandre, men i stedet deler samme strukturerte tilnærmingsmåte for problemløsningen der alle meninger og valg tas i betraktning, undersøkes og analyseres nøye før anbefalinger utarbeides. Vi er opptatt av lagspill og fellesskap gjennom kunnskap og erfaringsoverføring. Vi dyrker talentene og utvikler enere på sine områder.

8. Vi tror på det å hjelpe hverandre
Vi støtter alltid hverandre og er oppriktig engasjert i utvikling
og coaching av hverandre og våre kunder.

9. Vi tror på menneskene våre
Vi gir våre ansatte tillitt til å utføre sine arbeidsoppgaver. Vi tror på det gode i mennesker og ønsker å vise det gjennom aktiv oppfølging og tett samarbeid på tvers av avdelinger, næringer og byer.

10. Vi tror på riktig balanse i hverdagen
Vi ønsker at alle våre ansatte skal ha en riktig balanse mellom arbeidstid, fritid og egentid. Derfor tilrettelegger vi for alle disse elementene. Det er viktig for både ytelse og trivsel at våre ansatte føler en balanse i livet. Vi forventer derfor ikke arbeid utover normalarbeidstid, men ønsker at våre ansatte og skal bruke tid på familie og kjerneverdi aktiviteter. Vi arrangerer derfor ofte sammenkomster i familiær ånd.