Landskapsarkitekt

Erfaren landskapsarkitekt

Vi søker med dette etter erfaren landskapsarkitekt (Bachelor/Master) , gjerne med utdannelse fra
UMB eller tilsvarende.

 

Arbeidsoppgaver

 • By- og regional utforming
 • Traseplanlegging, både gang og sykkelsti, samt øvrig friareal
 • Estetikk vurderinger på høyt faglig nivå
 • Byutforming
 • Arealdisponering
 • Konsekvensutredninger
 • ROS analyser, klassifiseringer
 • Kommune- og reguleringsplaner
 • Planprosesser
 • Prosjektledelse

 

Vi tilbyr deg:

 • Svært gode konkurransedyktige betingelser
 • Spennende utfordringer
 • Godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Kompetansefond
 • Idrettslag
 • Firmahytte innland/utland, sjø og fjell.
 • Fleksibilitet
 • Fastansettelse