Sivilingeniør

Trond Henanger

Daglig Leder
Siviløkonom

Bengt Haugsøen

Økonomidirektør
Forsvarsutdannet (B.Sc)

Dag Samsonsen

Salgs- & Markedsdirektør

Maria Puka-Jazdzyk

HR og økonomisjef

Marita Meland Tunes

Avdelingsleder Industri / Olje & Gass