Ansattfordeler

 • Svært gode betingelser
 • Gode forsikringsordninger
 • Kompetansefond og utstrakt fokus på kursing og videreutvikling
 • Deltakelse i de meste spennende prosjektene hos aktører i Norge og internasjonalt
 • Mentorordning
 • Fritidseiendom i Norge
 • Sosialkomite
 • Familieorientert fokus. Riktig balanse mellom jobb og fritid
 • Bedriftsidrettslag
 • Støtte til mastergrad
 • Trainee ordning